OSR Nerede Kullanılır

OSR kullanım alanları oldukça fazladır.

OSR_1

Kullanım Alanları

 • Hububat ve endüstri bitkileri tarımı
 • Erozyon ve tuzlaşma ile mücadele
 • Çorak toprakların ıslahı
 • Yeraltı su havzalarının korunması
 • Bahçecilik ve sebzecilik
 • Süs bitkileri ve seralar
 • Spor alanları ve çim sahalar
 • Belediye park-bahçeler ve refüjler
 • Toprağın gevşetilip havalandırılması
 • Çürütme çukurlarının (her türlü atık maddeler) çevreye ve yeraltı su kaynaklarına verdigi zararların engellenmesi

Sünger özelligi bulununan herhangi bir tas degildir.

Bu tür tas parçacıkları kısmen su ve gübre tutabilir, ancak verim artısı için gerekli olan azami degisimi saglayamaz.

OSR Kullanımının Faydaları

 • Bünyesinde yüksek oranda su tutarak kurak ortamlarda bitkileri korur.
 • Sulamada hem büyük ekonomi sağlar, hem de bio-reaktör rolü oynar.
 • Sulama ile gübreleme Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinin en önemli sorunlarından biridir. Kumlu topraklarda su ve gübre toprağın alt katmanlarına doğru sızmakta, killi topraklarda ise birikmektedir. OSR, tutucu ve emici özelliği sayesinde bu sürece engel olur. OSR hem aşağı katmanlara süzülmeyi, hem de buharlaşmayı önleyerek bitki köklerini besler.
 • Erozyon ve tuzlaşma ile mücadelede ince bir tabaka OSR, rüzgar ve su erozyonuna engel olur. Güneş ışınlarına ve sıcağa karşı direnci arttırır. Suyun yukarı dogru hareketini engelleyerek tuzlaşmayı önler.
 • Gübre kaybını önler, gübre kullanımında ekonomi sağlar ve verimi arttırır.
 • Toprağı havalandırır ve besin elementlerinin kaybını önler.
 • Toprağın pH’nı düzenleyerek bitkilerin gelişmesini sağlar. Toprak pH’ının yüksekliği bitkilerin özellikle mikro besin elementlerini almasını engeller. Düşük pH’da ise toprak asitleşeceğinden makro besin elementleri alınamayacak ve bitkinin yaşama şansı azalacaktır. Tam bu noktada OSR’in bünyesindeki doğal besleyici elementler bitkiye hayat vererek, sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlar.
 • Bitki köklerinin gelişmesinde büyük rol oynar.
 • İyon değiştirme özelliği çok yüksek olduğundan topraktaki her türlü besin maddesinden tüm bitkilerin yeterince yararlanmasını sağlar.
 • OSR tarımda kaliteli ürün ve yüksek verimlilik sağlar.
 • OSR daha fazla meyve, tane, yumru ağırlığı, tohum ve meyve artısı, meyve göz olusumu yanı sıra, meyvelerin dökülmemesi, çatlamaması ve deformasyona uğramamasını sağlar. Meyvelerin lezzetini ve meyve suyundaki C vitaminini arttırır, kuru maddenin (brix) artmasını sağlar, şeker ve raf ömrünü uzatır. Bitkide, soğuk ve dondan kaynaklanan zararlara karşı direnç mekanizmasını geliştirir.

Çevre dostudur...

OSR’in kullanımı verimliligi sasılacak sekilde artırır ve çevre dostu özellikleriyle kazanımları uzun vadede devam eder.

OSR_1

PARKLAR, BAHÇELER ve ÇİMLERDE

OSR kullanımı toprağın özelliklerine göre değişebilir. Toprağın özelliği dikkate alınarak ayarlamalar yapılabilir.

Hafif toprak daha fazla OSR ve gübreye ihtiyaç duyarken, ağır toprak daha az OSR ve biraz kum takviyesi gerektirebilir.

Saf OSR uygulanan topraklarda, güneşli alanlara daha fazla OSR, gölgeli alanlara daha az OSR yeterlidir. Miktar yarı yarıya kadar değişebilir.

Süs bitkileri: OSR, çok yıllık süs bitkilerinin toprak harcına m3’e 100-125 kg olarak ilave edilir. Iyice karıştırılarak hazırlanan bu harç içerisine dikilen fidanların hızla büyüdügü görülecektir.

Ekim ve Dikim: OSR’in sürekli bir şekilde nemli tutma özelliğinden dolayı birkaç gün çimlenme beklendikten sonra diğer gübreler topraga verilmelidir.

Çimler: Dekara 75 kg OSR kullanılması halinde, çim ekimi yapılan alanda kuvvetli kökleşme sayesinde çimler sıcağa ve kurağa karşı mükemmel dayanıklılık göstermekte ve kısa sürede yeşil örtünün oluştuğu görülmektedir.

 • Hazır çim yapılacak alanda OSR uygulaması; rulo çimin altına toprak tesviyesi yapılıp üzerine OSR atıldıktan sonra hazır çim uygulamasına geçilir. Böylece 2-3 hafta içerisinde çim kökleri toprağa adapte olmakta ve mükemmel kök yapısı ile zümrüt yeşili bir renk bariz olarak görülmektedir.
 • OSR, yağan yağmur sularına maruz kalan çim alanlarında; köklerin etrafındaki sabitlenmiş mikro strüktürler sayesinde minerallerin yıkanıp yok olmasına engel olur.
 • OSR uygulaması yapıldıktan sonra m2’ye 25 gr. azotlu gübre önerilmektedir.
 • OSR, kışın soğuk, don ve zor şartlarda çimlerin çürümemesini ve sağlıklı kalmasını sağlar.

Saksı çiçekleri: Toprak harcı hazırlanırken m3’e 4-5 kg OSR homojen bir sekilde karıştırıldıktan sonra harç saksılara aktarılır.

 • Hazır saksı ve torbalardaki süs bitkilerinde az miktarda OSR toprağın üzerine serpilerek yüzeysel olarak karıştırılır.
 • Mevsimlik çiçek fidelerindeki alanlarda m2’ye 60-75 gr. OSR serpilerek tırmıklandıktan sonra fideler dikilir.

YERALTI SU HAVZALARININ KORUNMASINDA

Yoğun tarım yapılan bölgelerde gerek kimyasal, gerekse hayvansal gübrelerdeki kirletici elementler yeraltı su havzalarına karışarak insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Özellikle su geçirgenliğinin yüksek olduğu topraklarda OSR kullanımı toprağın alt katmanlarında bulunan su depolarının kirlenmesini engellemektedir. OSR kullanımı ekolojik açıdan ülkemizin Avrupa Birliği tarım standartlarına ulaşmasına yardımcı olacaktır.

OSR_1
OSR_1

EROZYON, TUZLAŞMA ve YANGIN GEÇİREN TOPRAKLARIN ISLAHINDA

Çorak ve çölleşme tehlikesi bulunan arazilerde, erozyona uğramış yerlerde ve yangın geçiren topraklarda OSR koruyucu ve toprak düzenleyici olarak topraga karıştırılmalıdır.

OSR güneş ışınlarına ve sıcağa karşı dayanıklılığı artırmakta, suyu toprak yüzeyinin hemen altında tutmakta, suyun yukarı doğru çıkmasını engelleyerek buharlaşmadan kaynaklanan tuzlaşmaya mani olmaktadır.

Toprağın yüzeyine ve içine yayılan OSR, köklerin büyüyüp dibe dogru uzamasını ve sıklaşmasını sağlayarak toprak kaymasına engel olur ve erozyonla mücadelede büyük yararlar sağlar.

Dayanıklıdır, bozulmadığı için en zorlu kuraklık dönemlerine bile dayanır.

Sulama ile gübreleme Akdeniz ve Ortadogu ülkelerinin en önemli sorunlarından biridir. Özellikle kumlu topraklarda, su ve gübre toprağın alt katmanlarına doğru sızdıgı için bitki köklerinin yeterince beslenmesini engellemektedir. OSR, tutucu ve emici özelliği sayesinde bu sürece engel olur.

Yüzey yapısı potasyum (K), amonyak (NH3), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) gibi katyonları ve nitrat (NO3), fosfat (PO4) gibi bitkiyi besleyici elementleri tutmaktadır. OSR bu besleyici maddelerin suyla birlikte kaybolmasını ve havada buharlaşmasını engelleyip, bitki köklerinin iyonik etkisine olumlu cevap verir. Böylece bitkiler OSR sayesinde rahatça beslenebilmektedir.

Özellikle çorak toprakların tarıma açılmasında OSR önemli bir aktivatördür. Yanan ormanların ve hasat sonrası anız yakılan toprakların ıslahında, tekrar sağlıklı ürün ve yüksek verim alabilmek için OSR uygulanıp toprak sürülürse, toprağın eski verimli haline döndüğü görülecektir.

GÜBRELEME VE SULAMADA BÜYÜK EKONOMİ SAĞLAR

Laboratuar analizleri OSR’in hidrate halinde bile, Alümino Silikat Levhacıklarının yan yana konulması faraziyesinde oluşacak toplam alanın gramda 10 m2 ve kiloda 1 hektara ulaştığını saptamıştır. Bu durum, gübreyi ekin kökleri yüzeyinde tutma bakımından istisnai bir yarar sağlamaktadır.

OSR’in olağanüstü özelliklerinden bir diğeri de su ve gübre etkinliğini belirgin biçimde artırarak ekonomi sağlamasıdır.

OSR_1

OSR organik tarım için ideal bir toprak düzenleyicidir.

OSR_1

ÖNEMLİ NOKTALAR

Su ve gaz alışverişi: Toprağın verimli hale getirilmesi; gözeneklerin çap ve nemliliğe göre uygun dağılımı ve aynı zamanda uygun ölçüde su ve hava barındırması ile ilgilidir.

Tablo ideal toprakla, OSR topragını karşılaştırmaktadır.

OSR’in mineral olusumu, verim alınacak toprağın hazırlanmasında yararlıdır. Minerallerin serbest kalışı düzenli haldedir. Çekirdek yapısı sıvı ve gaz alışverişine uygun olan OSR toprak yapısını düzenleyerek çorak toprakların ıslahına yardımcı olur. Yazın ise toprağın sürekli nemli kalmasını sağlar.

OSR_1

OSR Nar’da kabuk çatlamasını önler.

常见丰胸的最快方法有两种:其一粉嫩公主酒酿蛋,食物丰胸,即通过调整饮食规律,借用蔬菜里面的营养物质达到丰胸目的丰胸方法;其二,运动丰胸,即通过日常运动刺激胸部发育产后丰胸;第三,药物丰胸,就是服用药物进行丰胸;最后是手术丰胸,对胸部填充硅胶等制品达到丰胸目的粉嫩公主